Pavol Plesnivý Doprava - výkopové a nakladacie práce